keskiviikko 6. tammikuuta 2016

Narutusta # 174

MV sivuilla hyökätään Teri Niitin kimppuun.

1. Janitski luulee, että kuvan varastamisen oikeuttaa sen kuvaajan mainitseminen. Kyseessä on siis kuvasitaatti. Mutta kuvasitaattia ei saa tehdä, jos se korvaa kirjoittajan oman aineiston kokonaan. Näin Janitski kuitenkin toimii, tehden oman lainsäädäntöpoikkeuksen ..... ilman eduskuntaa.
Miten koette Janitskinin jatkuvan copyrightien varastamisen?
2. Mitä ajattelette Teri Niitin tuntevan, kun häntä solvataan varastetuin kuvin rasistisella vihasivustolla?
3. Mitä luulette pro valokuvaaja Marko Rantasen ajattelevan, kun hänet nyt  yhdistetään MV lehteen kuvan ottajana?
4. Oletko passiivinen siihen saakka, kunnes ottamasi kuva omasta asiakkaastasi ilmestyy nimelläsi MV lehteen. Mitä luulisit asiakkaasi ajattelevan sinusta silloin?


Kuvasitaatti kuvajournalismin kritiikkiä varten, kritiikin kohde MitäVittua lehti, kuvat Marko Rantanen, kuvien laiton käyttöönotto Ilja Janitski, Barcelona.
PÄIVITYS TEKIJÄNOIKEUKSISTA.
Tässä jkorpelan sivuilta sitaattioikeuden tulkintoja, hän on alan ehdoton auktoriteetti Suomessa.

Joskus esitetty muotoilu, että laki yleisesti sallisi julkaista otteita teoksista, ei ole oikea. Esimerkiksi tekijänoikeusneuvoston lausunnossa 1996:13 nimenomaisesti sanotaan: ”Pelkistä sitaateista koostuva työ ei täytä laillisen siteerauksen edellytyksenä olevaa vetoamisfunktiota”. Sitaattioikeus ei suinkaan merkitse sitä, että joku voisi esimerkiksi monistaa tai levittää otteita toisen teoksista sellaisinaan tai vain esimerkiksi otsikolla ja lähdetiedoilla varustettuina".
Ja mitä tuo tarkoittaa selkokielellä.

Et voi ottaa verkosta kuvaa sivullesi ilman lupaa, jos ottamasi kuva korvaa tilanteen, jossa sinulla ei ole kuvaa esim jäniksestä ja kuitenkin sellaisen haluat sivullesi.
Jotta voit käyttää sitaattia, sinulla on oltava sivullasi omaa aineistoa merkittävä määrä ja sitten mahdollisen sitaatin kuvaa arvostelet joko taiteellisesti tai tieteellisesti. Tämä on oleellista. Samalla kumoutuu luulto, että netissä voi kenen tahansa kuvan ottaa vapaasti käyttöön. Kun teen itse kuvasitaatin, arvioin itse kuvaa tai sen laitonta käyttöä, en käytä sitä lisäkuvituksena sivullani.

Vaatimus siis edellyttää, että kuvalla on asiayhteys arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen : Mitävittua sivun agenda on väkivaltaisen rasismin levittäminen, ei varastettuihin kuviin kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen analyysi. MV lehden jutut koostuvat usein pelkistä sitaateista

EU määrittelee niinsanotun  kolmen kohdan testin, joka sisältyy kansainvälisiin tekijän­oikeus­sopimuksiin. 
Tämä yleisluonteinen tulkinta­ohje voidaan muotoilla sanomalla, että tekijän­oikeuden rajoitus
1. saa koskea vain määrättyjä erityistapauksia
2. ei saa olla ristiriidassa teoksen tavanomaisen hyödyntämisen kanssa
3. ei saa kohtuuttomasti haitata oikeudenhaltijan oikeutettuja etuja.

Tekijänoikeutta saa siis rajoittaa, eli toisinsanoen ottaa kuvan jos kyseessä on määrätty erityistapaus eli esim kuvaan itseensä kohdistuva arvostelu.
Sitaatti ei saa olla ristiriidassa tavanomaiseen hyödyntämiseen eli sen copyrightin omistajan mahdollisuuteen myydä kuvaa tai että kuvan käyttö jossain heikentää omistajan mainetta.

Kuvasitaatti ei saa haitatata oikeudenhaltijan etuja ja tällainen etu on esim kuvaajan saamat mahdolliset korvausvaateet, jos hänen ottamansa kuva päätyy MV lehteen tai muuhun rasistiseen julkaisuun. Tämä päätyminen voi romahduttaa kuvaajan asiakkaan uskottavutta.

Ei kommentteja: